Ökad hemvård i äldreomsorgen riskerar att sänka kvaliteten

Ungefär två tredjedelar av landets kommuner har dragit ned på antalet platser i särskilt boende. Det beror på att allt fler äldre får hjälp hemma medan färre bor i äldreboenden. I vissa kommuner finns en risk för att den snabba omställningen får negativa konsekvenser för kvaliteten i äldreomsorgen. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport om äldreomsorgen 2005.

Vård i hemmet innebär nästan alltid att anhöriga deltar i vården. Många äldre är beroende av anhöriga för att kunna bo kvar hemma. Socialstyrelsens rapport visar att anhöriga ofta får för lite stöd av kommunen och har ett allt för begränsat inflytande i hur vården utformas.

Därför menar Socialstyrelsen att det är viktigt att omställningen av äldreomsorgen mot ett ökat kvarboende sker i samverkan mellan landsting och kommuner. De äldres möjligheter att bo kvar hemma är i hög grad beroende av hur väl sjukvården och den kommunala omsorgen samarbetar.

– Det finns påtagliga brister i planeringen av vad som krävs för att kunna bo kvar hemma, liksom samordningen mellan landstingens hälso- och sjukvård och den kommunala omsorgen och i uppföljningen av de insatser som görs för de äldre, säger Christer Neleryd, chef för äldreenheten vid Socialstyrelsen..

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste