Ökad patientsäkerhet med hybridsal

Förbättringsarbete Ökad patientsäkerhet, lägre stråldos och effektivare sjukvård. Det förväntas bli vinsterna med två nya interventionssalar på Universitetssjukhuset i Örebro som fokuserat på teknologi och arbetsmiljö.

Ökad patientsäkerhet med hybridsal
Philips

De två nya salarna på Kardiologiska kliniken respektive Kärl- och thoraxkliniken har utrustats med ny röntgenteknik som minskar röntgendosen med hälften. På Kärl- och thoraxkliniken är den nya salen också en så kallad hybrid som möjliggör en kombination av öppen kirurgi med kateterteknik så att patienten inte behöver flyttas.

Hybridsalen är också utrustad med ett ventilationssystem som skapar en nästan partikelfri klimatzon i operationsområdet vilket förbättrar hygien och arbetsförhållanden för både patient och personal.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Kvalitetsmagasinet sparar mina uppgifter
Läs mer om vår integritetspolicy här
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.