Olycksfall i arbetet ökar

Risken för att drabbas av arbetsolycksfall har ökat de senaste åren. En stor del av ökningen har sitt ursprung i vård- och omsorgssektorn.

Varje arbetsdag sker 36 allvarliga arbetsolyckor i Sverige, varav 20 är invalidiserande.

Mellan 2009 och 2010 ökade antalet olycksfall i arbetet som ledde till fler än 30 dagars sjukskrivning eller medicinsk invaliditet från 1,8 till 2,1 fall per 1 000 sysselsatta personer. Det visar en undersökning från AFA Försäkring.

– Vi ser en ökad risk att drabbas av ett arbetsolycksfall som medför medicinsk invaliditet. Med ökad ålder ökar både risken att drabbas av en allvarlig fallolycka och risken för att få bestående men, säger Michel Normark, chef Analys och försäkringsvillkor på AFA Försäkring, i ett pressmeddelande.

Ökningen från 2009 beror till stor del på att arbetsolyckorna har ökat i den kvinnodominerade vård- och omsorgssektorn, men även inom byggbranschen är olyckor vanliga. I båda branscherna är fall den vanligaste orsaken till olyckor.

Rapporten från AFA Försäkring kan läsas i sin helhet här:

http://mb.cision.com/Public/402/9270662/990980acb1ab12ce.pdf

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.