Om kvinnor och identitet i chefsjobb

Hur ser kvinnliga chefer på sig själva? Hur går det med relationerna till medarbetarna samt till familj och vänner när de har blivit chefer? Är mannen normen för ledarskap? Varför ska man över huvud taget diskutera organisationer utifrån ett könsperspektiv?

Detta är några av de frågor som Yvonne Due Billing tar upp i boken Viljan till makt? Hon sätter frågetecken för så kallade etablerade sanningar om kön och erbjuder andra, mer komplexa förståelseformer. I boken diskuteras också vad det är som motiverar kvinnor att bli chefer och vad det innebär att bli chef i förhållande till identiteten och i förhållande till familjen, kolleger och vänner. Flera myter behandlas också i boken, bland annat feminint ledarskap, och slutligen diskuteras om ledarskapet håller på att avmaskuliniseras. Boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.