Steg för steg för bättre coachning

I Coachingtrappan får läsaren steg för steg lära sig hur man kan motivera sina medarbetare till att utvecklas och nå goda resultat. Det handlar om att lära sig hjälpa och stödja andra så de kan vända motgång till framgång och se lösningar i stället för problem. Boken, som är skriven av psykologen och psykoterapeuten Hilmar Hilmarsson, riktar sig till den som i sitt arbete kommer i kontakt med människor som har behov av att ändra sina attityder för att uppnå goda resultat. Modellen som presenteras i boken kan användas både av den som har stor erfarenhet av att coacha och den som tar sina första steg på området. Boken ges ut av BI Utbildningshuset.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.