Öppna jämförelser om folkhälsan

Öppna jämförelser har blivit ett populärt förbättringsverktyg på senare år. Tidigare har Sveriges kommuner och landsting publicerat öppna jämförelser av sjukvård, äldreomsorg och grundskolan. Nu riktas fokus på folkhälsan. Den färska rapporten Öppna jämförelser av folkhälsan innehåller 21 olika mått på folkhälsan med jämförelser på både landstingsnivå och kommunal nivå. Hur hälsan skiljer sig mellan könen och mellan olika utbildningsnivåer är två aspekterna man har jämfört.

Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting, säger att de gör jämförelserna för att insatserna ska kunna utvecklas och för att ge kommuner och landsting möjlighet att prioritera.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.