Yttre krav påverkar medarbetare inom sjukvården

Motstridiga förväntningar och omorganisationer ställer stora krav på sjukvården. Det visar en doktorsavhandling vid Karolinska institutet, skriver Du & jobbet.

Författaren och psykologen Elsmari Bergin har studerat hur personal inom hälso- och sjukvården förhåller sig till förändringar när det gäller teknik, förväntningar från patienterna och vårdideologier. Enligt henne krockar yttre krav, som mer informerade patienter och politikers krav på besparingar, med hur personalen vill arbeta. Hon varnar för att en alltför industrialiserad syn på vården riskerar att kollidera med personalens syn på sin yrkesroll.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.