På Uggleskolan skapades en miljö som passar alla elever

Arbetsmiljö Heléne Slivka, specialpedagog på Uggleskolan i Lund, var en av talarna på Kvalitetsmässan i Göteborg. Hon berättade om skolans nytänkande arbete att med enkla medel göra skolan bättre anpassad för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

På Uggleskolan skapades en miljö som passar alla elever

Skolorna som var nya och toppmoderna på 1970-talet upplevs idag ofta som problematiska. På Uggleskolan i Lund startades 2016 projektet ”Från lokal till lärmiljö” för att anpassa lokalerna till dagens krav. Syftet var att skapa en fysisk miljö som var bättre anpassad för elever med neuropsykiatriska svårigheter.

– Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som till exempel ADHD och autism, har ofta sämre förmåga än andra barn att sålla intryck. Genom att förbättra miljön för dessa barn blir det bättre för alla eleverna, berättar Heléne Slivka. 

Projektet har handlat om att skapa rum i rummet, det vill säga att i klassrummet skapa utrymme för platser avsedda för diskussion och andra för enskilt arbete, att ha ett auditivt tillgängligt klassrum med högtalarsystem och ljudslingor samt ett visuellt tillgängligt klassrum. Visuell tillgänglighet kan till exempel innebära att dagens schema kompletteras med bildstöd, att endast det som behövs för elevens inlärning just nu syns och att övrigt material finns i slutna förvaringsplatser.

Uggleskolan tillhörde i år en av de nominerade till GötaPriset.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.