Pedagogik för din verksamhet

Organisationsscheman i sin ära, men det finns andra saker som styr organisationens resultat, nämligen dolda relationer och processer.

I den här boken av Otto Granberg presenteras organisationspedagogik som ett sätt att förstå och förbättra alla dolda mekanismer i en organisationsstruktur. Det handlar inte bara om att rita upp ett schema på vem som är chef över vem och hur ledningssystemet ser ut, en mängd andra relationer spelar också in för hur resultatet blir i slutändan. Organisationspedagogik kan vara ett verktyg för att ta tillvara på den kollektiva kompetensen, dold som öppen. Med det kunnandet i ryggen är det mer troligt att verksamheten uppnår sina mål. Boken Organisationspedagogik – en introduktion, ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.