Pocketutgåva av ISO 9000

ISO-9000 familjen av standarder har utvecklats för att hjälpa organisationer av alla typer och storlekar att införa och hantera verkningsfulla ledningssystem för kvalitet. Nu har standarden SS-EN ISO 9000:2005, som beskriver prinicper för kvalitetsledningssystem och definierar tillhörande termer, kommit i en andra utgåva.

Standarden ger en grundläggande förståelse för vad ett kvalitetsledninssystem innebär. Standarden beskriver också de åtta principerna för kvalitetsledning som utgör grunden i ISO 9000-familjen. Nya termer och definitioner har tillförts och de berörda begreppsdiagrammen har uppdaterats.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste