Chefens beröm ökar prestationen

Ledarskap Chefers förväntningar och syn på sina medarbetare är självuppfyllande. Det innebär att om chefen tycker att en medarbetare är fantastisk så kommer denna medarbetare att bli ännu mer fantastisk, medan negativa förväntningar från chefen genererar sämre prestationer hos medarbetarna.

Chefens beröm ökar prestationen

Chefers inställning till sin personal är avgörande för hur personalen presterar. Det visar en studie genomförd av organisationskonsulterna Jack Zenger och Joseph Folkman.

I studien, som nyligen publicerades i Harvard Business Review, har Zenger och Folkman tittat på ett multinationellt företag där 50 av företagets chefer genomgående betygsätter sina anställdas prestationer mer positivt än genomsnittet, och där 31 av cheferna genomgående ger sin personal sämre omdömen än genomsnittet.

De medarbetare som hade fått mer positiva betyg kände sig upplyfta och stöttade, och det självförtroendet gjorde dem mer optimistiska inför framtida förbättringar. De som blev bedömda av tuffare chefer, däremot, var förvirrade och avskräckta. De kände att de inte värdesattes eller litades på och att det var omöjligt att lyckas.

Men det var inte bara prestationer här och nu som betygsattes, även medarbetarnas förmåga att leda bedömdes. De som fick sämre omdömen på sina prestationer bedömdes inte heller ha några vidare ledaregenskaper, medan de som fick positiva omdömen även tillskrevs bättre ledaregenskaper. Zenger och Folkmans slutsats är att chefer som ger hårda omdömen inte gör sin organisation någon som helst tjänst. Enligt dem är det troligt att alla medarbetare i studien startade på ungefär samma nivå när det gäller engagemang, men att skillnaden i bemötande haft starkt inflytande på engagemanget.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.