Praktikertjänst inför interna kvalitetskonsulter

Kvalitetssäkring För att sprida handfasta råd och stöd i kvalitetsfrågor har Praktikertjänst nu utbildat 14 interna kvalitetskonsulter. Det är personer som själva jobbar på en mottagning – exempelvis tandläkare och sjuksköterskor – som ska göra revisioner.

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. I sin kvalitetsstrategi – som bland annat arbetats fram med hjälp av 30 kliniker inom koncernen – finns en ny revisionsmodell för kvalitet. En del i den är att de över 1500 mottagningarna ska få ett revisionsbesök av en kollega.

– Kraven som ställs från myndigheter, landsting, patienter och medarbetare har blivit tuffare och kommer fortsätta öka. Därför behöver vi identifiera förbättringsområden, åtgärda och sprida kunskap och stödja det löpande förbättringsarbetet, säger Göran Modin, kvalitetschef på Praktikertjänst.

Fem områden

De 14 interna kvalitetskonsulterna har genomgått ett teoretiskt utbildningsprogram.

Revisionerna kommer att fokusera på fem områden: patientsäkerhet, strålsäkerhet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

– Jag ser det som en absolut nödvändighet att vi höjer ribban för vårt interna kvalitetsarbete. De saker vi gör ska vi göra rätt och vi ska följa de lagar och förordningar som styr vår verksamhet. Det gynnar vårt företag och i slutändan våra trogna patienter, säger Ola Berg, sjuksköterska och verksamhetschef på vårdcentralen Norra Hamn i Luleå, som är en av de interna kvalitetskonsulterna.

Lära av kollegor

Kvalitetskonsulterna ska bidra till att alla verksamheter känner stöd i kvalitetsarbetet, identifiera goda exempel och förbättringsområden, sprida kunskap inom kvalitetsområdet och möjliggöra för alla medarbetare att arbeta med ständiga förbättringar.

Gunilla Brattström-Cronqvist, tandläkare sedan 30 år är ytterligare en av kvalitetskonsulterna och tycker att det ska bli spännande och utmanande.

– Jag gillar att lära mig nya saker och förmedla kunskap. Jag kommer att lära mig massvis. Och det nästan bästa av allt är att åka ut och träffa kollegor. Ingenting som är så matnyttigt som att besöka kollegor.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Kvalitetsmagasinet sparar mina uppgifter
Läs mer om vår integritetspolicy här
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.