Pris går före kvalitet

I kommunala upphandlingar av äldreboenden väger ofta priset tyngst. Dessutom ställs få krav på resultat och uppnådd kvalitet.

Det visar en genomgång av alla genomförda upphandlingar av äldreboenden, 70 stycken, som kommunerna genomfört under 2011 och första halvåret 2012.

95 procent av de krav som kommunerna ställer på utförarna handlar strukturer och processer. Det kan innebära att viss bemanningsnivå och att kvalitetsledningssystem finns. Endast fem procent av kraven gäller vilka resultat som faktiskt uppnås, som nivå på kundnöjdhet hos brukarna eller frekvensen trycksår på boendet.

Priset blir i praktiken oftast avgörande även i upphandlingar där kvaliteten är tänkt att väga tungt.

– Kommunerna bör ställa fler krav på resultat, det vill säga uppnådd kvalitet, och färre på strukturer och processer. Dessutom bör kommunerna ge kvalitet högt värde vid utvärderingar av anbud där pris och kvalitet vägs samman, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Undersökningen har utförts av konsultföretaget Health Navigator på uppdrag av bland andra Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.