Produktiviteten i landstingen ökar

Vi får allt mer vård för pengarna. Det visar rapporten ”Vad får vi för pengarna – om effektivitet och produktivitet i hälso- och sjukvården” från Sveriges Kommuner och Landsting. Produktionen av hälso- och sjukvård har de senaste tre åren ökat mer än kostnaderna. Samtidigt har resultaten i vården förbättras och svensk vård står sig fortfarande väl i en internationell jämförelse.

– Att vårdkostnaderna ökat långsammare i Sverige än i de flesta andra länder, indikerar att Sverige har en effektiv hälso- och sjukvård och att effektiviteten sannolikt ökat, säger rapportens författare Stefan Ackerby i en kommentar.

Rapporten konstaterar däremot att skillnaderna mellan olika landsting är stora, både när det gäller kostnaden per vårdinsats och mängden vård som konsumeras.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.