Projekt om jämlik vård vann Guldskalpellen

Informationskampanjen Ta med en vän med syfte att få fler kvinnor att ta cellprov har fått motta utmärkelsen Guldskalpellen.

Projekt om jämlik vård vann Guldskalpellen
Alexandra Ericsson

Ta med en vän är ett samarbete mellan Angereds Närsjukhus, Barnmorskemottagningarna i Angered, Bergsjön och Gamlestaden, Föreningen Födelsehuset, Kunskapscentrum för Jämlik vård, Regionalt Cancercentrum och Västra Götalandsregionen. Syftet har varit att öka deltagandet i cellprovstagning bland kvinnor. I april avslutades kampanjen och resultat överträffade alla förväntningar. Sedan starten har andelen prover i området ökat med 42 procent. För sitt goda resultatet fick kampanjen nu ta emot Dagens Medicins pris Guldskalpellen.

– Det är särskilt roligt att ha tilldelats Guldskalpellen eftersom vi är så många olika aktörer som har samarbetat i projektet. Det är ett erkännande för alla inblandade och viktigt att just jämlik vård uppmärksammas, säger Chalmersforskaren Erik Olsson, en av projektledarna för Ta med en vän tillsammans med Malena Lau.

Krav på kommunikation

Namnet på projektet syftar till att gå tillsammans med någon för att hjälpa till med exempelvis barnpassning och agera stöd. I nordöstra Göteborg är nästan hälften av invånarna utlandsfödda vilket ställde krav på att överbrygga kulturella och språkliga barriärer.

– Att översätta befintligt skriftligt material görs redan, men är ofta inte tillräckligt för att få fler utlandsfödda kvinnor att ta cellprov. Vi valde därför att fokusera på muntlig information i kvinnornas redan väletablerade nätverk, såsom föreningar och olika lokala arrangemang där kvinnor fick information från gynekologer, barnmorskor och doulor på sitt modersmål om vikten av ta cellprov, säger Erik Olsson.

Doulor är kvinnor som lokalt anlitas som förslossningsstöd och som ger stöd till nyinvandrade. Erik Olsson pekar på att deras medverkan har varit avgörande för framgångarna.

Sociala medier som verktyg

För att ytterligare göra informationen tillgänglig för kvinnor som inte akn läsa skapades en telefontjänst med uppläst information på arabiska och somaliska. Det lanserades också en Facebook-kampanj och togs fram ter kortfilmer på olika språk. Under åtta veckor turnerade dessutom barnsmorksor i en buss för att erbjuda cellprovstagning på plats.

– Tidigare hade det ju varit svårt att få kvinnorna att ta sig till mottagningarna, så vi tänkte att hälso- och sjukvården fick ta sig till kvinnorna. Därför ville vi prova att använda cellprovsbussen, säger Erik Olsson.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.