Regeringen vill granska Trafikverkets rutiner för kostnadskontroll

Förbättringsarbete Regeringen oroar sig för att infrastrukturprojekten blir allt dyrare. Nu vill regeringen granska Trafikverkets arbetssätt för att försöka få kostnaderna under kontroll.

Regeringen vill granska Trafikverkets rutiner för kostnadskontroll
Vägarbeten blir allt dyrare. Foto: Stefan Schweihofer, Pixabay

Hela 900 miljarder kronor läggs på infrastruktur i Sverige i år. Kostnaderna för vissa delar av vägunderhållet har ökat med hela 60 procent, har Riksrevisionen upptäckt. Nu ska Trafikverkets rutiner och arbetssätt granskas för att se hur verket arbetar med kostnadskontroll. Det är den nyinrättade myndigheten Trafikanalys tillsammans med Ekonomistyrningsverket ska utföra analysen på uppdrag av Regeringen. Enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth måste nu Trafikverket vidta åtgärder och arbeta på ett systematiskt sätt för att minska kostnaderna.

Förbättra processer

Trafikanalys ska därför stödja Trafikverket i arbetet med att vidareutveckla och förbättra sina processer på området.

– Det här blir ett stort och viktigt uppdrag för oss. Det är centralt att statens medel för transportinfrastruktur används på ett så effektivt sätt som möjligt, säger Mattias Viklund, generaldirektör Trafikanalys.

I beslutet om nationell plan för 2022–2033 aviserade regeringen därför att en myndighet skulle få i uppdrag att granska och följa Trafikverkets arbete med kostnadskontroll. Trafikanalys ska redovisa:

• en övergripande beskrivning av problembilden med kostnadsökningar för verksamheten inom nationell plan för transportinfrastrukturen,

• en utvärdering av Trafikverkets arbete med planering och upphandling av verksamheten inom nationell plan för transportinfrastrukturen som innefattar så väl större namngivna investeringar, som reinvesteringar och underhåll m.m.,

• en redogörelse för vilka förbättringsområden som Trafikanalys föreslår för vidare uppföljning och analys i syfte att öka produktivitet, effektivitet, framdrift och förbättrad kostnadskontroll hos Trafikverket.

Uppdraget ska redovisas senast i april varje år från 2024 till 2028, samt med en avslutande rapport senast den 30 april 2028.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.