Så kan järnvägar och hamnar förvaltas bättre

Kvalitetsledning Med hjälp av en särskild Iso-standard kan tillgångar som vägar, järnvägsnät eller hamnar tas tillvara bättre, vilket bland annat innebär bättre användning av offentliga medel. Att integrera teknik och ekonomi är en av grundtankarna i Iso 55000-serien för förvaltning av värdefulla tillgångar, där en ny vägledning nu publicerats.

Så kan järnvägar och hamnar förvaltas bättre

Ledningssystemet för tillgångar, Iso 55000-serien, passar särskilt väl för fysiska tillgångar av stora värden, med lång livslängd, höga risker och omfattande kassaflöden. Det gäller inte minst samhällsviktiga anläggningar av olika slag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Bland de certifierade mot Iso 55001 märks bland annat Österrikes och Italiens järnvägsförvaltning, Rotterdams hamn och den franska storkoncernen Veolia. I Sverige finns så här långt en certifiering. Den gäller Norrtälje Vatten, som har anknytning till Veolia.

Läs även: Standardiseringen måste vara snabbfotad

Skapar värde för skattepengar

– Standarden är mycket intressant för offentliga verksamheter som har ansvar för att förvalta allmänna tillgångar på ett effektivt sätt, säger Mattias Androls, verksamhetskoordinator på Trafikverket, som ingår i Sis expertgrupp för Iso 55000-serien.

Han menar att det finns flera organisationer i Sverige som har standarden som rättesnöre.

– Hos oss på Trafikverket har vi ambitionen att utvecklas i den riktningen, eftersom vi arbetar för att förvalta våra tillgångar, däribland järnvägar, vägnät och färjor, på bästa möjliga sätt. Det är viktigt för oss att skapa värde för pengarna.

Teknik och finanser hand i hand

I en professionell förvaltning av stora anläggningar måste tekniska och finansiella hänsyn kombineras.

– Det gäller att väga in många olika aspekter, till exempel hur vi på bästa sätt ska sätta kapitalet i arbete och få bra avkastning, vilka risker vi ska ta, vilket underhåll som krävs, hur vi ska införa tekniska innovationer och hur vi förbereder oss för nya förväntningar, säger Mattias Androls.

I mer redovisningsmässiga termer handlar det om att samtidigt både vårda balansräkningen, det vill säga tillgångarnas värde, och resultaträkningen; det vill säga intäkter och kostnader. Att välja en billig lösning på kort sikt kan urholka värden på lång sikt.

Läs även: Lättare att räkna på miljökostnader med ny standard

Släkt med Iso 9001 och Iso 14001

Iso 55000-serien tillhör samma kategori standarder som ledningssystemstandarderna Iso 9001 och Iso 14001, och kan integreras med dessa. En ny version av vägledningen för Iso 55000 publicerades nyligen av Svenska institutet för standarder, Sis.

– Vägledningen stöder och förenklar implementeringen av kraven. Ändringarna i förhållande till tidigare version baseras på användares erfarenheter i över 30 länder säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare på Sis, och fortsätter:

– När ett ledningssystem för tillgångar används blir det enklare att styra, samordna och kontrollera aktiviteter och fatta riskbaserade beslut. Iso 55000-serien motverkar stuprörstänkande, sparar pengar, minskar risker och ökar leveranskvaliteten.

Australien föregångare

Standardfamiljen för tillgångar har vuxit fram under många år, med bland annat England och Australien som pådrivande. Ursprunget finns i sektorer som infrastruktur, olja, gas och kraft. Den finns i 15 språkversioner. Även om den lämpar sig särskilt väl för samhällsnödvändiga, fysiska tillgångar kan den också tillämpas i andra sammanhang, till exempel för immateriella tillgångar som patent och varumärken.

Läs även: Ny standard för att välja partner

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste