Regeringen vill ha säkrare vård

Årligen drabbas cirka 100 000 patienter av en vårdskador som skulle kunna undvikas. 3000 avlider. Nu föreslår regeringen en ny lag som ska göra det lättare att ta tag i de felbehandlingar som uppstår inom vården.

Regeringen vill ha säkrare vård
stock.xchng

Syftet med förslaget är att få ned antalet vårdskador, oavsett om bristerna beror på systemfel hos vårdgivaren eller på att vårdpersonalen begått misstag. Socialstyrelsen konstaterade i en vårdskadeundersökning från 2008 att vårdskador framförallt beror på brister i struktur och arbetsrutiner. De undvikbara vårdskadorna leder varje år till cirka 630 000 extra vårddygn, vilket motsvarar omkring 5,7 miljarder kr.

Lättare att anmäla

I lagrådsremissen föreslår man bland annat att det ska bli lättare för patienter att anmäla vårdskador och att Socialstyrelsen ska kunna ta ett helhetsgrepp över de skador och felbehandlingar som uppstår inom vården. Vårdgivaren ska också få ett större och tydligare ansvar.

/p>

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.