Rekryterare tycker till om digitala processer

Digitalisering Vad tycker rekryterarna själva om att den digitaliserade ansökningsprocessen? En ny undersökning finner ömsom vin, ömsom vatten bland respondenterna.

Rekryterare tycker till om digitala processer
Rekryterare saknar d personliga kontakten vid digitala anställningsintervjuer. Foto: Stock Adobe

Digitaliseringen griper in i allt fler verksamhetsområden. Ett yrke som påverkas är rekryterarens, när rekryteringsbranschen blir alltmer digital. Workspace Recruit har i en rapport tagit reda på hur chefer och rekryterare upplever förändringarna.

Bland frågorna man har tagit upp handlar en om att göra anställningsintervjuer genom videosamtal. En tredjedel av respondenterna tycker att de digitala intervjuerna är smidiga och bra, och en fjärdedel menar att kandidaterna är mer avslappnade i en videointervju.

Föga förvånande anser dock många att det är en nackdel att den personliga kontakten uteblir, och hela 68 procent av chefer och rekryterare anser att det medför svårigheter att skapa sig en rättvisande bild av den arbetssökande.

Undersökningen genomfördes av Yougov och drygt 500 chefer och rekryterare deltog.

Ser du någon nackdel med digital rekrytering?

 • Ja 39%
 • Nej 39%
 • Vet ej 22%

Vilka är nackdelarna med digital rekrytering? Flera svarsalternativ är möjliga.

 • Det blir svårare att få en rättvis bild av den arbetssökande 68%
 • Mindre personlig kontakt 65%
 • Större utrymme för missförstånd 51%
 • Risk för misstolkning av tonalitet och kroppsspråk 47%
 • Risk för tekniska problem 27%
 • Jag känner mig mindre auktoritär i videosamtal 5%
 • Vet ej 1%

Föredrar du fysiska eller digitala arbetsintervjuer?

 • Jag föredrar fysiska arbetsintervjuer 57%
 • Jag föredrar digitala arbetsintervjuer 37%
 • Jag föredrar en kombination av båda 17%
 • Vet ej 9%

Du nämnde att du föredrar digitala arbetsintervjuer. Varför föredrar du digitala arbetsintervjuer?

 • Det är smidigare 31%
 • De ansökande är mer avslappnade 25%
 • Jag riskerar inte min hälsa 19%
 • Det är mer effektivt 15%
 • Jag hinner med fler intervjuer 8%
 • Vet ej 2%
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.