Rektorskapet petas i framtidens förskola

Maria Styf vid Umeå universitet har i sin avhandling kartlagt landets kommunala förskolors ledningsstruktur. Den nya skollagen kommer på sikt att innebära färre ledningsnivåer, är hennes teori.

För att ta reda på vem eller vilka som formellt leder den pedagogiska verksamheten i landets kommunala förskolor, har Umeåforskaren Maria Styf genomfört en totalundersökning av hur förskolans ledningsstruktur såg ut i samtliga 290 kommuner före den nya skollagen infördes år 2010. Resultatet visar att det finns flera olika positioner, funktioner och titlar för den person som leder landets förskolor.

– Vissa kommuner uppger tre ledningsnivåer, som exempelvis verksamhetschef, rektor och arbetslagsledare. Andra har bara en förskolechef, säger Maria Styf.

I den nya skollagen är det fastställt att en förskolechef ska leda förskolans verksamhet. Maria Styf förmodar att det kommer att ske radikala förändringar av ledningsstrukturens utformning i framtiden.

– Troligtvis blir det färre ledningsnivåer framöver, och förmodligen försvinner rektorskapet i förskolan och ersätts av en kombinerad förskolechef och rektor, säger hon.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.