Riksrevisionen granskar statistikens kvalitet

Förbättringsarbete Idag finns det 27 olika myndigheter som ansvarar för svensk statistik. Nu ska Riksrevisionen granska att statistiken håller måttet när det kommer till kvalitet och effektivitet.

Sedan statistikreformen som genomfördes 1994, har Sverige haft ett decentraliserat ansvar för produktionen av officiell statistik. Idag finns 27 statistikansvariga myndigheter. Statistiska centralbyrån, SCB är störst och har förutom ansvar för sektorsövergripande statistik även ansvar för samordningen av systemet för den officiella statistiken. Att statistiken håller god kvalitet är avgörande eftersom det ofta används som underlag när riksdagen och regeringen fattar beslut. Det är också ett viktigt underlag när det gäller uppföljning och ansvarsutkrävande. Granskningen ska inriktas mot statistiksystemet och de enskilda statistikansvariga myndigheternas förutsättningar att arbeta med kvalitet. Uppdraget kommer att rapporteras i februari nästa år.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.