Robotar får stå åt sidan

Robotar som framtidens montörer? Nja, inte om man ska tro ny forskning som visar att människan fortfarande är långt bättre på att möta kundkrav och säkra kvaliteten.

Chalmersforskaren Åsa Fasth har endast stött på en enda robot i slutmontering under fem års forskning. I sin doktorsavhandling, med fokus på hur arbetet mellan robotar och människor ska fördelas i framtidens industrier, har hon titta på 13 tillverkningsföretag. De tillverkar alla produkter med många olika komponenter som ska monteras. och det visar sig att företagen vill ha ökad flexibilitet, klara av att göra fler varianter, tillverka större volymer, säkra kvaliteten och minska produktionstiden. Något som människan är långt bättre på än robotar.

– Det krävs en stor flexibilitet för att producera alla olika varianter som finns av en produkt och då är människan fortfarande mer flexibel än robotar. En annan orsak till den högra graden av manuell montering är att komponenterna är byggda för manuell montering. För att kunna monteras av en robot måste produkterna vara mycket mer precisa, säger Åsa Fasth.

80 procent av alla uppgifter i monteringen hos de undersökta företagen görs manuellt för hand, eller med någon slags handverktyg, men också med hjälp av den egna erfarenheten. Inom bilindustrin används robotar tidigt i processen, exempelvis när man svetsar karosser och i farliga miljöer där man målar och lackerar.

Nytt laboratorium på Chalmers

Enligt Åsa Fasth går utvecklingen mot minskad fysisk och ökad kognitiv automation.

– På 80-talet, när alla robotar kom, var det många som köpte en för att det gick. Man överautomatiserade, och det är väl samma sak med den kognitiva automationen nu när det finns smartphones, plattor och paddor. Risken är att operatören blir för passiv och slutar tänka själv. Då kan kvaliteten bli lidande. Å andra sidan kan operatören få större handlingsfrihet, och möjlighet att planera sin egen dag, med fler hjälpmedel.

Den 20 september invigs Production Systems Laboratory, PSL, på Chalmers. Där kommer företag kunna testa ny teknik och nya tankar kring fysisk och kognitiv automation.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.