Förändringsvilja ger ny syn på produktutveckling

Kundernas ökade valfrihet och förändringsbarhet ställer nya krav på produktutvecklande företag. Nu måste fysiska produkter kunna utvecklas under sin livstid och efter kundens önskemål.

Förändringsvilja ger ny syn på produktutveckling
Stock.xchng

Läsplattor och smarta telefoner med sina appar har satt nytt sken på produkter och konsumtion. Till skillnad från fysiska förutbestämda produkter kan de förändras över tid och efter användarens önskan. Fredrik Svahn på institutionen för informatik vid Umeå universitet har i sin avhandling följt hur en biltillverkare omvärderat sin syn på arkitektur när mjukvara och digital teknik blir en viktigare del av produkterna. Och utmaningen ligger i att konstruera det som ännu inte finns – generativa produkter.

– Det betyder i praktiken att bilar, kylskåp och andra fysiska produkter måste byggas för att kunna förändras kontinuerligt över sin livscykel, inte bara för att leverera en fördefinierad funktion till lägsta möjliga pris, säger Fredrik Svahn.

Därmed förändras rollen för produktutvecklande företag. Istället för att i detalj specificera produkternas funktioner måste de hitta sätta att få inflytande över applikationsutvecklingen som sker utanför företaget. Enligt Fredrik Svanh är en nyckel att fokusera på generella tjänster och funktioner som byggs in i plattformar och utgör ett erbjudande för vidareutveckling.

– Genom att definiera ett sådant ”råmaterial” kan man få inflytande över utvecklingsprocesser bortom formella organisatoriska gränser utan att tala om i förväg hur slutresultatet ska se ut.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.