Så bygger du en hållbar företagskultur

Förbättringsarbete Det sitter i väggarna. Men vad är det som sitter i väggarna? Många är eniga om att företagskulturen är avgörande för både framgång, resultat och välmående medarbetare.
Så här kan du som chef och ledare påverka din organisations kultur.

Så bygger du en hållbar företagskultur

Motivation, engagemang och känslan av arbetstillfredsställelse hänger inte bara på ekonomiska incitament – en stor del är helt och hållet avhängig vilken typ av ledarskap organisationen har. Motivation, drivkraft och ledarskap – allt är en del av företagskulturen.

Tydlighet och visioner

 Alla företag har någon form av kultur, vare sig de vill det eller inte. Avsaknad av en medveten företagskultur blir så småningom också en kultur. Det som särskilt präglar framgångsrika organisationskulturer är tydlighet kring varför verksamheten finns, vilka värderingar som styr organisationen och en tydlig (gärna visualiserad) vision som visar alla, precis alla, var ni är på väg och hur ni har tänkt er att ta er dit.

En dynamisk och framgångsrik företagskultur tarvar därför också chefer och ledare som är genuint engagerade i både medarbetare och verksamheten. Chefer som i första hand är möjliggörare.

Så här kan du som chef och ledare med några enkla medel bygga en framgångsrik organisationskultur:

1. Utveckla dina medarbetare. Erbjud konstruktiv återkoppling och ge medarbetarna möjlighet att växa i nya projekt och med nytt ansvar och nya mandat. Forskning visar att vi känner som mest stolthet när vi fått höja ribban, arbetat hårt – och fått förutsättningar att lyckas.

2. Bekräfta alltid ett väl genomfört arbete. Att ge positiv återkoppling har den uteslutande största inverkan på motivation, engagemang och arbetslust och ger återverkningar i hela organisationen.

3. Skapa en god arbetsmiljö. Visa personligt engagemang och empati, så att medarbetarna vet att de kan arbeta i en miljö där de känner sig förstådda och delaktiga, sedda och omgärdade av omsorg, generositet och välvilja.

4. Delegera. Bryt ner i verksamheten i delprojekt och ge medarbetarna mandat att hitta egna lösningar. Bygg in återkoppling i projektplanerna. Forskning visar att medarbetare som får mandat att arbeta i avgränsade projekt tenderar att anstränga sig extra.

5. Bygg laganda. Du behöver inte lägga tusentals kronor på att dina medarbetare ska utsätta sig för forsränning eller gå på glödande kol tillsammans en gång om året; det finns betydligt enklare sätt att bygga laganda. Ett tips är att vara noga med att skapa mötesplatser på arbetsplatsen där medarbetare kan träffas över avdelnings- och yrkesrollsgränser. Ett annat sätt är att prova arbetsplatsrotation någon dag i veckan. Låt kundtjänst byta plats med säljarna, släpp in säljarna i produktionen, låt produktionen se hur din dag som kvalitetschef ser ut. Laganda handlar till stor del om att skapa förståelse för helheten och att inte göra vissa uppdrag eller roller i företaget till vita fläckar.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.