Så kan industrins framtid säkras

Industrin i Sverige behöver stärka sin konkurrenskraft. En ny skrift från Swerea IVF pekar ut framgångsfaktorer som ska hjälpa på vägen.

Skriften Framtidens industriarbete – inspiration för utveckling av industriarbetet för ökad konkurrenskraft visar hur några av de bästa företagen i Sverige utvecklar industriarbetet för att stärka konkurrenskraft och produktion.

Den är tänkt att fungera som inspiration för att ta fram en gemensam målbild inom det egna företaget. Målbilden ska skapa fördelar för både medarbetare och för företaget.

Den innehåller också ett workshopunderlag som hjälp för att analysera nuläget samt identifiera och prioritera aktiviteter för att ta fram ett underlag till en handlingsplan. Boken bygger på erfarenheter från bland annat SKF; Scania och Alfa Laval och både studien och skriften har genomförts på uppdrag av IF Metall, Teknikföretagen, Swerea IVF:s intresseförening och Vinnova.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.