Så ska svenska kyrkan bli effektivare

Färre medlemmar och massflytt från landsbygd till städer är två av Svenska kyrkans framtida utmaningar. Nu ska organisationen byggas om för att rustas för framtiden.

I strukturutredningens betänkande, Närhet och samverkan, föreslås ett antal förändringar för kyrkans lokala organisation och för ansvaret för det kyrkliga kulturarvet. Syftet är att skapa en mer effektiv organisation som gör att man kan klara av förändringar i samhället. Strukturutredningen föreslår bland annat en förenklad organisationsstruktur för att ska skapa en tydlig ledning och hålla ihop verksamheten och resurserna. Man vill också skapa gemensamma administrativa system.

–  I framtiden kan det handla om till exempel ett gemensamt lönesystem för kyrkans 23 000 anställda. Jag hoppas också att det kan bli lättare att komma i kontakt med sin församling och att församlingarna kan lägga kraften på sin kärnverksamhet istället för administration, säger Lars Johnsson, ordförande i strukturutredningen.

Betänkandet Närhet och samverkan ska vara på remiss till början av december 2011. Kyrkostyrelsen förväntas lägga fram en skrivelse till Kyrkomötet 2012 som får ta det slutgiltiga beslutet om hur organisationen ska se ut framöver.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.