Så utövas bra ledarskap

Ledarskap handlar om enkla saker, som exempelvis att småprata, uppmuntra, vara glad, positiv och ett föredöme för medarbetarna, enligt en magisteruppsats från Lunds universitet. Ledare motiverar också sina medarbetare genom att skapa trygghet, visa uppskattning och sätta upp utmanande mål.

Generellt finns det väldigt lite forskning som inriktar sig på hur ledarskap utövas, enligt författarna till uppsatsen. Många ledare reflekterar inte själva över sitt ledarskap och det behövs mer forskning som kan beskriva hur ledarskap faktiskt utförs i praktiken.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.