Så väcker du företagskulturen

Den är svår att se, men den påverkar verksamheten dagligen och är avgörande för att nå långsiktig framgång. Här får du sex tips som hjälper dig synliggöra och börja bearbeta den svårfångade företagskulturen.

Företag som lyckas etablera och hålla en stark företagskultur vid liv har några saker gemensamt. Verksamhetens grundläggande värderingar är tydliga, alla vet vart verksamheten är på väg och vad de ska fokusera på, mätningar är kopplade till de övergripande målen och man jobbar systematiskt med förbättringar på ett sätt som skapar engagemang för medarbetarna.

Men för att kunna utveckla företagskulturen måste man börja prata om den och förstå hur den ser ut idag. På sajten motivation.se tipsar organisationskonsulten Kenth Åkerman om sex frågor hjälper till att ge insikt om företagskulturen.

Sätt ord på kulturen

1. Vilka värderingar genomsyrar ditt företag? Är det positivt för kunden?

2. Hur ofta talas det om värderingar; företagets såväl som privata? En gång per år? Varje månad? Varje dag?

3. Vilka viktiga riter och ritualer har ditt företag? Finns riter och ritualer som inte främjar kunden och som inte stödjer en kundpassionerad kultur?

4. Vilka symboler har företaget som visar vad man står för?

5. Vad kan du själv göra åt kulturen? För att skapa och stärka er kultur?

6. På vilket sätt skulle du rekommendera företaget du arbetar för? Skulle du rekommendera det som arbetsplats överhuvudtaget? Hur skulle du uttrycka dig? Svaret du ger kommer sannolikt att återspegla de saker du själv anser viktigt i jobbet och i den kultur som finns.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.