Säkrare arbetsmiljö med ny bilderbok

Arbetsmiljö Slakteri och chark är en bransch med många risker. Nu ger Prevent, som är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, ut en bilderbok som visar hur man arbetar säkert och som kan användas av personer som inte behärskar svenska språket.

Säkrare arbetsmiljö med ny bilderbok

Boken ”Jobba säkert inom slakteri- och charkbranschen” lyfter fram vanliga arbetssituationer som kan medföra risker. Bilderna beskriver tydligt vad som är rätt och vad som är fel, till exempel när man slipar knivar, styckar eller utför tunga lyft.

–Livsmedelsbranschen är en bransch med mycket manuellt arbete och många risker. Bilderboken visar hur man hanterar riskfyllda moment, även för den som inte har svenska som modersmål, säger Johan Mellnäs, projektledare på Prevent.

Bilderboken är en del i ett större projekt – Livslyftet – som är en gemensam satsning från Livsmedelsföretagen, Unionen, Livsmedelsarbetarförbundet och Prevent. Projektets mål är att utveckla arbetsmiljö och konkurrenskraft inom industrin och stimulera en företagskultur där alla verkar för ständiga förbättringar.

–Varje arbetsplatsolycka är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet. Det är också ett resursslöseri eftersom en hög produktivitet hänger ihop med en god, trygg och säker arbetsmiljö. Därför har Livsmedelsföretagen en nollvision för arbetsplatsolyckor i hela branschen, säger Pernilla Lindskog, arbetsmiljöexpert på Livsmedelsföretagen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.