Allt fler mammor med små barn jobbar heltid

Arbetsmiljö Bland tjänstemän är det tre gånger så vanligt att kvinnor jobbar deltid än män, främst då bland småbarnsmammor. Det visar en ny undersökning gjord av fackföreningen Unionen. Men det syns också ett tydligt skifte från den gamla deltidsnormen mot en heltidsnorm

Allt fler mammor med små barn jobbar heltid
Stina Jacobsson.

Under de senaste tio åren har deltidsarbetet bland kvinnor minskat från 35,5 till 26,7 procent i den privata tjänstesektorn enligt Unionens undersökning. Det trots att det inte skett någon förändring i antalet män med barn som jobbar deltid, endast fem procent av dem har deltidsjobb.

– Som jag ser det är vi på väg mot en heltidsnorm, tidigare i Sverige har vi haft en deltidsnorm bland småbarnsmammor. Det har varit en ganska stark norm att man går ner i tid när man får barn. Och jag tycker att man kan se en tydlig utveckling under de senaste 30 åren att allt fler jobbar heltid även när man har småbarn hemma. Det är en tydlig trend, säger Stina Jakobsson, utredare på Unionen.

Föräldrarna delar fortfarande inte lika på ansvaret för barnen och hemmet vilket Unionen har sett bland sina medlemsgrupper av tjänstemän. Det har inte skett någon förändring i antalet män med barn som jobbar deltid, endast fem procent av dem har deltidsjobb.

– Det är inte så att föräldrar har börjat dela mer lika på heltidsarbeten utan det som skett är att mammor slutat gå ner i tid i lika hög utsträckning, säger Stina Jakobsson.

Hon menar att det kan bli svårt att balansera hemmalivet när båda föräldrar jobbar heltid, någon måste ta ansvar för barnens välmående och det finns en risk för stress i vardagen. Samtidigt visar rapporten att stressen inte minskar märkvärt för de som väljer att gå ner i deltid. Det är istället dagarna som blir mer intensiva då mängden mail inte minskar och i ett ständigt uppkopplat samhälle kan det vara svårt att ta uppehåll från arbetet när arbetsdagen är slut. I rapporten är det fyra av tio som svarat att deras arbetsbörda inte minskat i samma grad.

– Det är en svår ekvation att få ihop, menar Stina Jakobsson

Rätten att bestämma sig för att gå ner i deltid är lagstadgad och är inget som Stina Jakobsson tycker ska förändras. Samtidigt hjälper heltidsnormen att förbättra kvinnors lön, karriärmöjligheter och pension och ger minskade inkomstskillnader mellan män och kvinnor.

– Det som är viktigt att komma ihåg är att vi har fortfarande en stark lagstiftning som ger alla föräldrar rätten att gå ner i tid om man får barn men framförallt är det ju väldigt positivt för kvinnors ekonomi, självständighet och pensioner.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.