Samarbete för höjd lärarkvalitet

Den nya samarbetsorganisationen Regionalt utvecklingscentrum i Jönköpings län ska höja kvaliteten både i lärarutbildningen och i skolornas verksamhet.

Det är Jönköpings kommuner som tillsammans med Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, har enats om ett nära samarbete. Inom ramarna ingår bland annat verksamhetförlagd utbildning, VFU, kompetensutveckling och ett projekt med forskarutbildning för lärare, så kallade Kommundoktorander. Även praktiknära forskning kommer att ingå i samarbetet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.