Samarbete ökar innovationstakten

För att lyckas med att bättre koppla ihop samarbete och innovation i jobbet måste vi ändra arbetssätt, kultur, belöningssystem och arbetsroller. Nu knackar framtiden på dörren.

En studie utförd av Future Foundation på uppdrag av Google Enterprise visar att ju större möjligheter människor har att samarbeta, desto mer kreativa och innovativa kommer de att vara. Men endast 15 procent av de anställda säger att de är nöjda med processerna för att generera idéer som finns inom sina respektive företag.

12 procent av de svarande är tillfredsställda med den teknologi som finns tillgänglig för dem på arbetsplatsen och närmare hälften, 46 procent, anser inte att deras arbetsgivare utnyttjar teknologi på bästa sätt för att förbättra produktiviteten. Dessutom anser nästan hälften att ledningen saknar visioner och att det inte investeras tillräckligt.

58 procent av de tillfrågade säger att de skulle kunna vara mer kreativa om de blev belönade för det. Den viktigaste belöningen är finansiell och erkännande av prestation.

Studien genomfördes bland 3,500 anställda och 12 experter inom allt från teknologi till HR och psykologi, i USA, Japan, Storbritannien, Frankrike och Tyskland har uttalat sig om framtidens arbetsplats.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.