Sambandet mellan konkurrens och kvalitet under lupp

Vilken betydelse har konkurrens för kvalitet? Sofia Lundberg vid Umeå universitet har fått forskningspengar från Konkurrensverket för att studera äldrevård och städtjänster och vilken betydelse olika typer av konkurrensutsättning (traditionella upphandlingar och kundvalsmodeller) har på kvalitet och för möjligheten att favorisera vissa anbudsgivare.

Genom tre empiriska delprojekt ska hon titta på hur tillhandahållandet av offentliga tjänster utformas för att öka effektiviteten och därmed välfärden i samhället.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.