Sämst arbetsmiljö i skolan

Arbetsmiljö Lärare upplever sig ha den sämsta arbetsmiljön i Sverige. Det visar Jobbhälsobarometern 2013.

Sämst arbetsmiljö i skolan
stock.xchng

I Jobbhälsobarometern får anställda själva skatta hur de mår, fysiskt och psykiskt, på sina arbetsplatser. Jobbhälsoindex, en sammanvägning av de tio viktigaste faktorerna, visar att män och äldre anställda generellt trivs bättre på arbetet än vad kvinnor och unga gör.

Jobbhälsoindex är lägst för kommunalanställda kvinnor – och allra lägst skattar skolpersonal sin arbetsmiljö.

Bakom Jobbhälsobarometern står Sveriges Företagshälsor i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex. Undersökningen bygger på telefonintervjuer med svenskar mellan 20 och 65 år. Totalt 4518 personer har deltagit i Jobbhälsobarometern 2013.

Här hittar du hela rapporten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.