Satsa på arbetsmiljön

Trivs man på jobbet gör man också ett bättre arbete. Men hur skapar man ett bättre arbetsklimat? Här har du tipsen.

1. Arbeta systematiskt med arbetsmiljö och sätt upp mål för vad ni vill uppnå. Det gör det lättare att komma igång. Gör en sammanställning för att se hur arbetet ser ut idag för att kunna se förändring. Titta både på den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.

2. Utse en grupp som är intresserade och driver arbetet. Gruppen ska se till att rätt frågor kommer upp i rätt forum samt föra dialog med medarbetare och ledning. För att gruppen ska få mandat kan de ha en egen budget och möjlighet att anordna aktiviteter.

3. Ledning och chef måste vara engagerade till 100 procent för att arbetsmiljöarbetet ska upp på agendan. De ska även föregå med gott exempel.

4. Alla människor och medarbetare är individer, hitta flexibla lösningar som passar olika människor. Det kan vara allt från utrustning till träningsinspiration. Ta med friskvårdsfrågorna i medarbetarsamtal.

5. Jobba för att arbetsmiljöfrågan ska bli en del av företagskulturen. Det kan man göra genom att ha en arbetsmiljödag med ett visst tema en gång om året. Ha det som en punkt på möten och gör aktiviteter utanför jobbet som stimulerar arbetsmiljön positivt.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.