Satsning på ungdomar prisas

Södertälje kommun vinner Götapriset för sin satsning för att hjälpa ungdomar ut i arbetslivet. Projektet Klivet startade för tre år sedan som ett försök att minska arbetslösheten bland unga. Totalt har närmare 1000 ungdomar gått igenom Klivet. 63 procent har fått jobb eller gått vidare till studier sex månader efter avslutat program och kommunen har idag lägst ungdomsarbetslöshet i jämförelse med andra kommuner i närheten.

Götapriset delas ut till bästa utvecklingsprojekt inom offentlig sektor. I år var 270 bidrag med och slogs om äran och prissumman på 150 000 kronor.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.