Renova diplomeras för kvalitetsarbete

Avfalls- och återvinningsbolaget Renova har tilldelats SIQs diplomering för sitt kvalitetsarbete.

I motiveringen skriver SIQ att ”Renova har ett engagerat, synligt och tydligt ledarskap som skapar förutsättningar för och bedriver kundorienterad kvalitets och verksamhetsutveckling med tydliga, kommunicerade mål. Inom viktiga områden finns systematiska angreppssätt, som tillämpas i stora delar av verksamheten. Det finns en påtaglig kvalitetskultur i hela organisationen och där medarbetarna visar stort engagemang och delaktighet”.

– Diplomet sporrar oss nu till att bli ännu bättre, säger Christian Baarlid, vd i Renova i en kommentar.

Renova är sedan tidigare certifierat för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och arbetar målinriktat med kvalitetsförbättringar. Arbetet fortsätter nu med målet att nå Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.