Sätt tidstjuvarna bakom galler

Alla har vi tids- och energitjuvar som måste sättas bakom lås och bom för att vi ska kunna prestera bättre och bli mer effektiva. Här är några av de vanligaste.

Utbildningsföretaget Kompetensakademien har bett de 348 deltagarna i utbildningen Smart Time att identifiera sin tre största bovar. Sammanställningen över tjänstemäns tids- och energitjuvar 2011 visar att den största är att man skjuter upp arbetsuppgifter, ltätt följd av att man lämnar påbörjade uppgifter oavslutade. På tredje plats hamnar att man tar på sig för många arbetsuppgifter i förhållande till sin tid.

Andra vanliga tidstjuvar är att man deltar i för många, alternativt för lång, möten, att man har en oförmåga att säga nej och att man upplever det svårt att prioritera.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.