Sex kliniker vinner pris för bättre tillgänglighet

Kortare väntetid och minskad oro för bröstcancerpatienter. Kortare väntan för reumatiker till ny- och återbesök i öppenvården. Kortare kö och bättre arbetsklimat på kvinnokliniken. Snabbare och smidigare vårdprocess för ortopedpatienter. Det är resultatet av några av de sex förbättringsarbeten i landet som belönats med en nationell utmärkelse som Sveriges Kommuner och Landstings nationella vårdgarantiprojekt delat ut för arbete med att förbättra tillgängligheten till vården.

Totalt hade 66 förbättringsarbeten nominerats från de sex sjukvårdsregionerna. En jury bedömde de nominerade bidragen och har nu utsett det bästa förändringsarbetet i respektive region. De vinnande förbättringsarbetena är: kortare väntetid och minskad oro för bröstcancerpatienter i Norrbotten, kortare kö och bättre arbetsmiljö på kvinnokliniken i Uppsala, minskad väntetid vid Hudmottagningen på Visby lasarett, strukturerat förändringsarbete för reumatologi i öppenvård vid SUV i Göteborg, tillgänglighet med kvalitet i världsklass vid Ortopedkliniken i Oskarshamn och rätt patient i rätt tid vid Kärlklinken i Malmö/Lund

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.