Sigtuna certifierar alla äldreboenden

Certifiering Som en av få kommuner i Sverige har Sigtuna valt att kvalitetscertifiera alla sina äldreboenden mitt under brinnande pandemi. Standarden bidrar till att skapa ett gemensamt synsätt och att kunna arbeta mot samma mål, menar Lena Bjuhr Erngren, kvalitetschef.

Sigtuna certifierar alla äldreboenden
En viktig poäng med Äldrestandarden är att den utgår från de äldres behov. Bild Adobe Stock.

Sigtuna kommun var tidigt ute med att ta till sig den så kallade Äldrestandarden, SS872500:2015. Redan 2018 blev det första demensboendet Ymer godkända för certifiering. Nu har även övriga äldreboenden i kommunen tagit steget – samtidigt som de haft en pandemi att hantera.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Om man väntar så blir det aldrig rätt läge. Om inte nu, när ska man då satsa på kvalitetsarbete? För mig är det viktigt att vi har ett gemensamt synsätt, att vi jobbar mot samma mål. Standarden är ett bra stöd i det arbetet, säger Lena Bjuhr Erngren, kvalitets- och verksamhetschef inom äldreomsorgen i Sigtuna.

Utgår från de äldres behov

En viktig poäng med Äldrestandarden är att den på ett tydligare sätt än andra typer av standarder utgår från de äldres behov. Syftet är att se till att man har rutiner och arbetssätt som skapar trygghet för de äldre och delaktighet bland medarbetarna.

Lena Bjuhr Erngren, kvalitets- och verksamhetschef inom äldreomsorgen i Sigtuna.
Lena Bjuhr Erngren, kvalitets- och verksamhetschef inom äldreomsorgen i Sigtuna.

Det kan handla vilka frågor och vilken information som medarbetarna ska ta upp vid ett inflyttningssamtal, hur man förbereder en brukare för flytt eller rutiner kring exempelvis städning, måltider och vårdhygien.

Gemensamma arbetssätt skapar trygghet för de äldre, men även för anhöriga och medarbetare. Alla vet vad som ska göras, var saker finns och kan lita på att ingenting glöms bort.

– Om du tittar i standarden så innehåller den inga konstigheter, det är samma saker som finns i de lagar och regler vi normalt följer. Men standarden skapar struktur och tydlighet. Dessutom säkerställer vi att vi har rutiner, att de är lika överallt och att alla jobbar på samma sätt, oavsett vilken avdelning eller vilket äldreboende det gäller.

Resultaten pekar år rätt håll

Vilken betydelse certifieringen haft under pandemin är svårt för Lena Bjuhr Erngren att värdera. De har hittills inte haft några fall av covid-19 på Ymers demensenhet, men hon är ödmjuk inför att sjukdomen är lurig och att smitta kan komma in på ett boende även om man har goda kvalitetsrutiner.

Fakta

Det här är en artikel från Kvalitetsvård

Det här är en artikel från vårt betalnyhetsbrev Kvalitetsvård. Nyfiken på mer spännande nyheter om kvalitet i vården? Kika in här.

Men i de mätningar som gjorts via öppna jämförelser pekar alla kvalitetsparametrar på äldreboendet Ymer uppåt och de har inte heller fått några anmärkningar i de granskningar som Ivo gjort under året.

– När vi frågar medarbetarna så säger de att certifieringen innebär ökad säkerhet, trygghet och tydlighet, säger hon.

Hoppas att fler hakar på

Lena Bjuhr Erngren har tidigare arbetat inom läkemedelsbranschen och har stor vana av att arbeta med standarder och certifieringar. Hon påpekar att det inte är standarden i sig som gör ett äldreboende bättre, men att det finns fördelar med att ha en samsyn i verksamheten och vara överens om hur man vill jobba för att nå samma strategiska mål. Att man dessutom blir granskad av en oberoende part och har en systematik kring uppföljning och förbättringar är också ett plus.

Trots att Äldrestandarden funnits sedan 2015 är det fortfarande få som använder den.

– Vi har haft en del studiebesök, men jag vet ingen annan som valt att certifiera sig, säger Lena Bjuhr Erngren.

Hon hoppas dock att fler väljer att haka på och själva upptäcker nyttan med standarden – och att det inte är så krångligt.

– Ta chansen, börja med ett boende och gör det som ett pilotprojekt, tipsar hon.

Läge att fira

Certifieringen av Sigtunas äldreboenden blev klar i januari och inom kort kommer även certifikatet på plats. Lena Bjuhr Erngren hoppas att kunna fira detta på något sätt, även om det är svårt i dessa pandemi-tider.

– Medarbetarna har gjort ett fantastiskt jobb, de har visat ett stort engagemang och är också stolta över sitt arbete. Vi ska hitta ett sätt att uppmärksamma detta, även om vi inte kan samla alla och fira tillsammans, säger hon.

Fakta:

SS 872500:2015, Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.