SIS samordnar it-standarder

Certifiering Behovet av standardiserade it-lösningar är stort. Därför har SIS fått i uppdrag att leda ett nationellt it-standardiseringsråd.

Den tekniska utvecklingen tar stormsteg framåt och det finns ett stort behov av att standardiserade it-lösningar. E-delegationen, en kommitté under Näringsdepartementet, har därför get SIS i uppdrag att öka användningen av och samordna it-standarder inom kommun, stat och landsting.

– Samarbetet mellan E-delegationen och SIS skapar bättre förutsättningar för Sverige att ligga i framkant och leda it-utveckling såväl nationellt som globalt, säger Charlotta Nilsson vd för SIS.

Uppgifter för det nya it-standardiseringsrådet:

  • Vara ett stöd för regeringen i att utforma svenska ståndpunkter i EU och i andra mellanstatliga samarbeten som rör it-standardisering.
  • Tillsammans med företrädare från offentlig sektor leda och samordna it-standardiseringsärenden.
  • Delta i diskussioner och informationsutbyte på området.
  • Även hantera sådant som berör andra samhällssektorer och inte bara e-förvaltning.
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.