Skapa en hälsokultur på jobbet!

Hälsoprogram som kombinerar en ökad hälsokultur i organisationen med riktade åtgärder för riskindivider är de mest framgångsrika, enligt en kunskapsöversikt.

Sambandet mellan många kroniska sjukdomar och riskfaktorer som rökning, övervikt, fysisk inaktivitet, överdriven alkoholkonsumtion, dålig kost, stress och social isolering är stark. De sjukdomar som går att förebygga utgör cirka 70 % av sjukbördan mätt som minskade levnadsår och kostnad för samhälle och arbetsgivare.

Men för att lyckas skapa en hälsosam arbetsplats räcker det inte med enstaka insatser som exempelvis årliga hälsokontroller. De mest framgångsrika hälsoprogrammen har fokuserat på att ge individualiserat stöd till individer med ökad risk samtidigt som man driver ett bredare program med syftet att skapa en hälsosam företagskultur. Det menar Proformia hälsa som analyserat rapporten The health and cost benefits of work site health-promotion programs, skriven av RJ Ozminkowski och RZ Goetzel.

Faktorer som är viktiga i en i en hälsosam kultur är ledningens stöd, hälsoanalys, process som synkroniseras med verksamheten, individuellt stöd och regelbunden uppföljning. Dessutom kan en hälsosam kultur stödja individens hälsoförbättring genom att erbjuda hälsosam mat i personalrestaurangen, erbjuda riktad fysisk aktivitet på arbetstid, införa rökförbud på arbetsplatsen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.