En halvtimme från larm till röntgen

En översyn av höftfrakturkedjan i Sörmlands län har gett tidsbesparande resultat. Från att tidigare ha tagit 2 timmar och 45 minuter innan en patient med höftfraktur är på röntgen tar det nu bara 30 minuter.

I Sörmlands län sker i genomsnitt en höftfraktursoperation om dagen, mestadels är det äldre kvinnor som drabbas. Sedan våren 2009 har en arbetsgrupp inom Landstinget i Sörmland utarbetat ett förslag till snabbare omhändertagande av dessa patienter som ska innebära minskat lidande, men också en effektivare och billigare vård.

Ambulanspersonal har fått större roll

I projektet har samverkan mellan olika delar i vårdprocessen setts över. Väntetider på akuten, som varit en flaskhals, har försvunnit sedan ambulanspersonalen fått en större roll vid höftfrakturer. Redan i ambulansen kan sköterskan ge smärtlindring, ta prover, meddela ortopedläkaren och även skicka ett EKG till sjukhuset.

– Ambulanssköterskan bedömer om patienten har ”förkortat utåtvridet ben”. Det är ett tydligt tecken på höftledsbrott. Hon gör också en bedömning av om patienten har någon annan diagnos exempelvis hjärtinfarkt eller stroke. Endast när diagnosen pekar mot enbart höftledsbrott träder höftledskedjan i kraft, säger Anders Hansson, projektledare och överläkare på ortopeden vid Mälarsjukhuset i ett pressmeddelande.

Kortare tid till operation

Det nya arbetssättet innebär att den genomsnittliga tiden nu är 30 minuter från att ambulansen är på plats hos patienten tills patienten är på röntgen, tidigare tog det i snitt 2 timmar och 45 minuter. Tiden till operation har också förkortats, med det nya omhändertagandet har målet varit att ge smärtlindring och operation inom 20 timmar i stället för som tidigare 26 till 27 timmar.

Under hösten 2009 testades den nya kedjan vid Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett med så goda resultat att höftfrakturkedjan troligen kommer att permenteras.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.