Samverkan kan stärka rehabkedjan

Utan aktiva arbetsgivare är det svårt att få sjukskrivna tillbaka i arbete. Men en ny rapport visar att samverkan mellan företag i arbetsgivarringar kan stärka rehabprocessen.

Det är Vinnova som i en rapport sammanfattar ett tiotal forskningsprojekt som visar att samverkan i arbetsgivarringar stärker rehabprocessen. Ringarna ger de sjukskrivna fler möjligheter till praktik och arbetsträning och underlättar frivillig rörlighet för dem som måste byta arbete.

Ofta lokala initiativ

I dag finns cirka 30 aktiva arbetsgivarringar i Sverige som har uppstått som spontana lokala initiativ. En ring har i snitt 15 medlemsföretag med sammanlagt 8000 anställda. Samarbetet mellan företagen kan handla om möjligheter till arbetsträning, byte av arbetsuppgifter och personalutveckling i allmänhet.

Enligt Vinnovas rapport är den viktigaste poängen med arbetsgivarringar att det är en öppen modell med utrymme för innovationer och nya idéer.

– Regeringen vädjade nyligen till arbetsgivarna om att göra mer aktiva insatser för att underlätta återgången till arbete. Den här typen av satsningar ligger alltså lägligt i tiden. Arbetsgivarringar är ett kostnadseffektivt sätt för företag att organisera arbetslivsutveckling generellt, så att långvarig ohälsa förebyggs, säger Erling Ribbing, som lett forskningsprogrammet på Vinnova i ett pressmeddelande.

Pusselbitar saknas

Professor Casten von Otter, som skrivit rapporten menar att det idag saknas pusselbitar i det svenska rehabsystemet för att underlätta för arbetsgivarna att göra den här typen av satsningar.

– En finansiering liknande den som trygghetsfonderna har genom en partgemensam försäkring, skulle göra fler företag intresserade av att bilda arbetsgivarringar, säger Casten von Otter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.