Chefens kön påverkar inte anställdas hälsa

Om chefen är en man eller en kvinna spelar igen roll för sjukfrånvarorn bland personalen, visar ny forskning.

Det är i en pågående studie om kön och sjukfrånvaro vid Oslo universitet som resultaten visas, skriver tidningen Du och jobbet.

Anne May Melson, som är doktorand i sociologi har studerat förhållandet mellan sjukfrånvaro och könsfördelningen bland ledningen i privata företag i Norge och hennes resultat visar att sjukfrånvaron är lika stor oavsett om det är män eller kvinnor som är i chefsmajoritet på företagen.

Kvinnor mer sjuka

En förklaring till resultaten skulle kunna vara att män och kvinnor inte har så olika chefsstilar som tidigare sagts, men det kan också vara så att det finns skillnader mellan kvinnliga och manliga chefer men att det märks på andra sätt än på sjukskrivningarna.

Generellt sätt så har kvinnor högre sjukfrånvaro än män, detta gäller även bland cheferna. Men den nya studien visar att skillnaderna i sjukfrånvaron är ännu större mellan könen när det gäller chefer. En förklaring till det kan vara att kvinnor och män blir chefer i olika verksamheter, skriver Du och jobbet.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.