Positiv utveckling i äldreomsorgen

Personalen mår bättre och de äldre blir alltmer nöjda och trygga. Det visar en verksamhets- och kvalitetsreodvisning för äldreomsorgen i Stockholms stad.

Det är för tredje året i rad som Stockholms stad redovisar en rapport över läget i äldreomsorgen. I en undersökning som genomförts säger sig 76 procent av de äldre att de är nöjda med hemtjänstpersonalens kunskaper. Det är en elvaprocentig ökning från 2006.

Känslan av trygghet har också förstärkts. Något som äldreborgarrådet Ewa Samuelsson, KD, tror delvis beror på att alltfler är anslutna till stadens larmcentral.

– Äldres upplevelse av otrygghet ska räcka för att få trygghetslarm. Idag är 14 500 äldre anslutna till stadens larmcentral vilket är en ökning med sju procent sedan föregående år, säger Ewa Samuelsson i ett pressmedelande.

Fler sjukskrivna än snittet

Men det finns fortfarande områden som behöver förbättras. Trots att Stockholms stad satsat på att utbilda sin personal menar Ewa Samuelsson att kompetensförstärkningen inte har fått det genomslag som de önskat. Hon menar att insatserna för att utbilda personalen måste öka samtidigt som staden måste bli bättre på att behålla utbildade medarbetare.

Det finns också fler sjukskrivninga inom äldreomsorgen än genomsnittet i Stockholms stad. Sjukskrivningarna inom äldreomsorgen ligger på 10,4 procent medan Stockholms stads genomsnitt är på 6,8 procent. För några år sedan låg sjukskrivningarna inom äldreomsorgen ännu högre, och att de nu minskat ser Ewa Samuelsson som positivt, inte minst för att medarbetarna mår bättre.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.