Fri arbetstid gav mindre sjukpension

Med bättre möjligheter att påverka sin arbetstid, kan man få ned mängden sjukpensioneringar. Det visar en studie från Arbetshälsoinstitutet i Finland.

Det är det statliga forskningsinstitutet i Finland, Arbetshälsoinstitutet, som i en enkät-undersökning gått ut till alla kommunanställda i tio finska kommuner och frågat om deras möjligheter att påverka sin arbetstid. Forskningsgruppen har också följt de anställdas hälsoutveckling och sjukskrivningar under fyra år, det skriver tidningen suntliv.se.

Över 30 000 kommunanställda svarade på enkäten och svaren visade ett tydligt samband mellan möjligheten att själv styra över sin tid och lägre risk för sjukpensionering. De anställda som hade möjlighet att påverka sin arbetstid hade 24 procent längre risk att bli sjukpensionärer än de som inte hade möjligheten.

Belastningsskador vanligt

Till tidningen suntliv.se berättar Jussi Vahtera, som är professor vid Åbo universitet och ansvarig för undersökningen, att resultaten inte bara är viktiga för att minska lidandet för de som drabbats av problem, han menar att det också handlar om att sänka de höga kostnaderna för långtidssjukskrivningar i västvärlden. I Finland är belastningsskador den vanligaste orsaken att bli sjukpensionerad och han menar att studien visar att möjligheten att påverka sin arbetstid kan vara ett sätt att minska sjukpensionerna och långstidssjukskrivningarna.

Fotnot: I Finland används fortfarande begreppet sjukpensionering. I Sverige kallas motsvarande ersättning för sjukersättning.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.