Sjukfrånvaron är inget problem

En ny undersökning från Svenskt näringsliv visar att få företag anser att sjukfrånvaron är ett problem på arbetsplatser.

Svenskt Näringsliv har i en enkät frågat 600 företag vad de anser om sjukfrånvaron, och enligt den så är det bara sex procent av företagen som har problem med sjukfrånvaron, skriver tidningen Du och Jobbet. Det är en stor skillnad från en liknande undersökning som gjordes 2003 då var femte arbetsgivare uppgav att de hade stora problem.

Satsar rehabilitering

Svenskt Näringsliv har också undersökt hur de nya sjukreglerna påverkat företagen och där uppger 23 procent av arbetsgivarna att de ändrat sitt sätt att arbeta med sjukskrivningar och rehabiliteringar. Den vanligaste är att de satsar på olika former av rehabilitering genom samarbete med företagshälsovård och Försäkringskassan. Tre av tio företag har också tidigarelagt sina anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. 28 procent av företagen anser att de förändrade reglerna aktivt har bidragit till att sjukskrivna har återgått i arbete, skriver tidningen Du och jobbet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.