Sjukdom minskar med aktiva chefer

På ett och ett halvt år har Svalöfs kommun nästan halverat antalet långtidssjukskrivna. Aktiva chefer som följer upp den som är sjuk ligger bakom.

Det var de höga sjukskrivningssiffrorna bland de kommunanställda som fick politiker och tjänstemän i Svalövs kommuns att agera, skriver Sveriges radio.

Personalavdelningen i kommunen arbetade då fram nya rutiner som exakt gör klart vad chefen ska göra när en person är sjuk.

Chefen ringer hem

I manualen står bland annat att chefen ska ringa hem till den som är sjuk. En annan av åtgärderna är att anordna ett möte om någon varit sjuk fyra gånger. Cheferna ska dessutom försöka hitta någonting som de sjukskrivna kan göra för att inte komma för långt bort från arbetsplatsen.

För Sveriges radio berättar personalsekreteraren Annica Skoglund att de har vågat prata ordentligt med sina chefer och fått dem att agera tidigare när de ser att någon mår dåligt.

När projektet startade i april 2008 var 85 personer sjukskrivna. I december 2009 hade den siffran sjunkit till 45 personer.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.