Skärpning kring läkemedelshantering

Felaktig läkemedelsbehandling är en av de vanligaste anledningarna till att patienter skadas i vården. Det vill regeringen ändra på genom en rad åtgärder.

Skärpning kring läkemedelshantering
Stock xchng

I veckan kom en proposition från regeringen med en rad förslag kring hur läkemedelsanvändningen kan förbättras.

Bland annat vill regeringen ge Läkemedelsverket en viktigare roll. De ska framöver

bedriva utrednings- och utvecklingsverksamhet för att förbättra läkemedelsanvändningen. Den utrednings- och utvecklingsverksamhet som i dag bedrivs vid Apoteket kommer att föras över till en särskild funktion inom verket. Det ska också bildas ett centrum för bättre läkemedelsanvändning på Läkemedelsverket och verket ska få en samordnande roll för de aktörer som verkar på området.

Bättre statistik

Regeringen vill också att statistiken kring läkemedelsområdet förbättras. Syftet är att på ett bättre sätt kunna följa upp att de riktlinjer och rekommendationer som finns.

För de personer som skriver ut läkemedel, exempelvis husläkare, ska det bli lättare att ta reda på vem man ska kontakta vid oklarheter och för att få information om tidigare föreskrivningar.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.